Dạy thêm toán 6- Lũy thừa và các phép tính

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Minh
Ngày gửi: 10h:12' 16-07-2013
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 362
Số lượt thích: 0 người
Lũy thừa và các phép toán

Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau,mỗi thừa số bằng a:
an = a.a…a ; (n thừa số a, n ≠0).
2.Khi nhân hai lũy thừa của cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ
am an = a(m+n)
Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ

am : an = a(m-n) ( a≠0; n≤ m)
Quy ước: a0 = 1 ; a = a1

Bài tập vận dụng:
Viết các số sau dưới dạng lũy thừa:
10 ; 100 ; 1000; 10000; 100..0; (n số 0 );
5 ; 25; 625; 3125;
2.So sánh các số sau:
a) 3200 với 2300 ; b) 1255 với 257 ; c)920 với 2713 d)354 với 281;
3.Viết các tích sau đướ dạng lũy thừa:
a) 5.125.625 ; b) 10.100.1000 ; c) 84.165.32; d) 274.8110 ;
4.So sánh:
a) 1030 với 2100 ; b) 540 với 62010 ; c) 3484 và 4363
5.Một hình lập phương có cạnh là 5 m.
a) tính thể tích của hình lập phương;
b) nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 2 lần , 3 lần thì thể tích của hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần.
6. Trong cách viết ở hệ thập phân số 2100 có bao nhiêu chữ số?
7. Chứng tỏ rằng:
a) 32003 + 52002 + 52001 chia hết cho 31 b) 1+7 + 72 + 73 +...+7101 chia hết cho 8
8. Cho A= 1 + 2 + 22 +...+ 22002 và B= 22003 – 1. So sánh A và B
9. Viết tổng sau dưới dạng lũy thừa của cơ số 2
22 + 22 + 23 + 24 + 25 +...+ 21975
10. Tìm các số tự nhiên a, b biết rằng:
a) 2n + 124 = 5b b) 3n + 9b = 183
11. Hai số 22003 và 52003 viết liền nhau thì được một số có bao nhiêu chữ số.
12. Tìm số tự nhiên x biết:
a) (x54)2 = x b) 2x + 3 + 2x = 144
13. Viết kết quả phép tính sau dưới dạng lũy thừa:
a) 5200 : 513 b) 72014 : 7 c) 16137 : 42 c) ( 248 . 25 ) : ( 23 . 217)
14. Viết các số sau dưới dạng lũy thừa của 10
a) 4385 b) 
15. Tìm các số tự nhiên x biết rằng:
a) 5x. 514 = 578 b) 7x : 49 = 727 c) (x4)11 = x
16. Tìm các tự nhiên a, b sao cho 10a + 168 = b2