Lịch

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truyện cười

  Xem truyện cười

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Bài tập

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Minh
  Ngày gửi: 22h:29' 23-07-2014
  Dung lượng: 237.0 KB
  Số lượt tải: 218
  Số lượt thích: 0 người
  §1-2. ĐO ĐỘ DÀI
  Đo dộ dài là so sánh độ dài đó với một độ dài khác đã được chọn trước để làm chuẩn.
  
  Đơn vị đo độ dài hợp pháp của Việt Nam là mét (m).Còn có các đơn vị khác nhỏ hơn mét là : dm,cm,mm.
  
  Khi dùng thước đo ta cần biết GHĐ và ĐCNN của thước.
  
   + GHĐ là độ dài lớn nhất ghi trên thước.
  
   + ĐCNN là độ dài giữa hai vạch chia trên thước.
  
  Ngoài ra còn có đơn vị đo độ dài khác là inch: 1 inch = 2,54 cm
  
  BÀI TẬP
  Điền vào chổ trống:
  12 cm = …….. m d) 50 cm = …….. m
  4 cm = ……..m e) 2,4 km = …….. m
  2,5m = ……..cm f) 60 m = …….. km
  Trong các trường hợp sau,người ta thường dùng các loại thước nào để đo độ dài thích hợp:
  Thợ mộc đo chiều dài của cửa ra vào.
  Học sinh đo chiều dài của cuốn sách vật lý.
  Người bán vải đo chiều dài tấm vải.
  Thợ may đo vòng ngực để may áo cho khách hàng.
  Diền từ thích hợp:
  Ước lượng …….. cần đo.
  Chọn thước có …….. và có …….. thích hợp.
  Đặt thước ……..chiều dài cần đo sao cho một đầu của vật …….. vạch …….. của thước.
  Đặt mắt nhìn theo hướng …….. với cạnh ở đầu kia của vật.
  Đọc kết quả đo theo vạch chia …….. với đầu kia của vật.
  Trong các dụng cụ sau đây,dụng cụ nào có thể dùng để đo độ dài:
  Một thanh gỗ dài thẳng.
  Một sợi dây.
  Một thước mét.
  Một thùng đựng nước.
  Câu nào sau đây là đúng khi nói về GHĐ và ĐCNN:
  GHĐ của thước là độ dài lớn nhất được ghi trên thước.
  GHĐ của thước cho biết độ dài lớn nhất mà ta có thể đo được khi dùng thước đó.
  ĐCNN của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
  Cả ba câu trên đều đúng.
  Trong các đơn vị sau đây,đơn vị nào không phải là đơn vị đo độ dài:
  a) mm b) kg c) km d) m
  7. Để đo một cái bàn dài 2 m ta cần dùng thước nào:
  Thước dây có GHĐ 3 m , ĐCNN 1 mm.
  Thước thẳng có GHĐ 1 m , ĐCNN 1 cm.
  Thước cuộn có GHĐ 1,5 m , ĐCNN 1 mm.
  Khi đo chiều dài mảnh vải thì thợ may dùng thước thẳng. Khi đo số đo cơ thể thì thợ may dùng thước dây. Tại sao?
  Khi đo chiều dài của một vật bằng thước thẳng ,ta đặt thước như thế nào? Nếu gặp trường hợp đầu cuối của vật không ngang bằng với một vạch chia thì ta đọc kết quả như thế nào?
  §3. ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG.
  Đo thể tích chất lỏng là so sánh thể tích chất lỏng đó với một đơn vị thể tích được chọn trước. Để đo thể tích chất lỏng ta có thể dùng bình chia độ hoăc ca đong.
  
  Đơn vị đo thể tích: m3 , dm3(lít) , cm3 ( cc )
  
  GHĐ là thể tích lớn nhất ở vạch cao nhất.
  
  ĐCNN là hiệu thể tích ghi giữa hai vạch liên tiếp trên bình.
  
  Cách đo và đọc: để bình thẳng đứng,đặt mắt ngang với độ cao của chất lỏng trong bình đọc kết quả đo ở vạch gần nhất.
  
  BÀI TẬP
  Điền số thích hợp:
  1 m3 = ……..dm3 = …….. cm3
  0,7 m3 = …….. dm3 = …….. cm3
  1,5 m3 = …….. lít = …….. ml = …….. cc
  0,3m3 = …….. lít = ……..cc = …….. cm3
  Điền từ thích hợp:
  Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ cần:
  Ước lượng …….. cần đo.
  Chọn bình chia độ có …….. và có ….…. thích hợp.
  Đặt bình chia độ ……..
  Đặt mắt nhìn …….. với độ cao chất lỏng trong bình.
  Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia …….. với mức chất lỏng.
  Dụng cụ nào sau đây dùng để đo thể tích chất lỏng,chọn câu đúng nhất:
  Một cái ca đong có ghi 1 lít.
  Chiếc bơm tiêm có vạch chia theo đơn vị cc.
  Một chiếc bình thủy bên ngoài có vạch chia theo đơn vị lít.
  Cả ba câu trên.
  Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo thể tích chất lỏng:
  (m3) c) (m)
  (m2) d) (kg)
  Câu nào sau đây là đúng khi nói về GHĐ và ĐCNN của bình đo thể tích:
   
  Gửi ý kiến