Lịch

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truyện cười

  Xem truyện cười

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Báo cáo tổng kết 2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Minh
  Ngày gửi: 07h:01' 02-06-2013
  Dung lượng: 111.0 KB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GD&ĐT PHAN THIẾT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS TIẾN THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  : 40/BC-TT Phan Thiết, ngày 27 tháng 5 năm 2013

  BÁO CÁO TỔNG KẾT
  Năm học:2012-2013
  I. Phần mở đầu
  1. Tình hình và bối cảnh triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học
  Năm học 2012-2013 là năm học thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa X; Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, là năm học tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn kết với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Thành ủy, HĐND-UBND thành phố về công tác giáo dục; tăng cường kỷ cương nền nếp, phấn đấu tạo bước chuyển biến cơ bản về đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, phòng chống các tệ nạn và bạo lực trong học sinh, thi cử nghiêm túc, đổi mới công tác tài chính, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đề ra.
  Năm học 2012-2013, Xã Tiến Thành được tiếp tục miễn học phí và cấp chi phí học tập cho học sinh theo NĐ 49/NĐ-CP ( được hưởng đến hết tháng 4/2013); năm học này, nhà trường được hợp đồng 03 giáo viên ( 02 GV toán và 01 GV văn); hợp đồng thêm 01 nhân viên nên đảm bảo số lượng cho các hoạt động giáo dục của nhà trường.
  a/ Thuận lợi
  Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự lãnh đạo của Chi bộ giáo dục-Y tế; sự lãnh đạo chuyên môn của Phòng GD&ĐT Phan Thiết; Công tác phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội có hiệu quả; công tác xã hội từ thiện, tiếp bước đến trường được phát huy và có hiệu quả;
  Giáo viên trẻ, nhiệt tình trong công tác giảng dạy, hoạt động ngoài giờ có nề nếp. Nên giúp đỡ nhiều học sinh yếu, kém vươn lên trong học tập, hạn chế bỏ học giữa chừng.
  b/ Khó khăn
  Công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường chưa thật hiệu quả; CMHS nhận thức chưa thật sâu về chủ trương phổ cập của địa phương. Nên công tác vận động học sinh trở lại lớp rất khó khăn;
  Một vài GV chưa nhận thức tốt về nhiệm vụ của GV dạy ở vùng khó khăn, chưa kích thích học sinh đến trường, còn nặng tâm lí đã giảng dạy ở vùng đô thị.
  2. Tình hình học sinh, giáo viên:
  a/Học sinh
  -Tổng số học sinh đầu năm: 311/154
  -Tổng số học sinh hiện nay: 304/149
  +Tăng: (Ts: 0 /nữ), nguyên nhân:
  +Giảm: 7/5, trong đó:
  - Chuyển đi: 01
  - Bỏ học: 06, tỉ lệ 1.9 % (so sánh tỉ lệ với cùng kỳ năm học trước tăng 0.2%)
  - Nguyên nhân:
  + 03 học sinh nữ đi làm phụ giúp gia đình, đã vận động nhiều lần
  + 03 học sinh chán học, gia đình không hợp tác.
  b/Đội ngũ CBQL, GV, NV
  -Tổng số: 24 /12 nữ. Trong đó
  +CBQL:02
  +Giáo viên đang giảng dạy: 14
  trong đó: + GV Đoàn, Đội: 01
  + Phụ trách PCGD: 01
  + GV phụ trách TB: 01
  +Nhân viên: 05
  II.Kết quả thực hiện các nhiệm vụ
  A. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục:
  1.Nhiệm vụ chung:
  a/ Việc quán triệt và triển khai thực hiện NQ Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng Khóa XI, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”
  Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp QLGD, trên tinh thần đổi mới, nhà trường đã chủ động thực
   
  Gửi ý kiến