Lịch

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truyện cười

  Xem truyện cười

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Biên bản xét TN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Minh
  Ngày gửi: 16h:44' 02-05-2013
  Dung lượng: 45.5 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỐT NGHIỆP THCS Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
  Trường THCS Tiến Thành ---------------oOo----------------
  Xã Tiến Thành

  BIÊN BẢN
  Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

  1. Thành viên hội đồng tham gia xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở :
  a/ Có mặt :
  - Chủ tịch : Nguyễn Văn Minh
  - Phó chủ tịch : Nguyễn Hoàng Khuyết
  - Thư ký : Võ Thị Kim Nga
  - Các thành viên: Nguyễn Lê Mỹ Thoa
  Nguyễn Thị Bạch Vân
  Trần Văn Minh
  Lê Thị Hồng Nhung

  Tổng số có mặt : 7
  b/ Vắng mặt :
  Tổng số vắng mặt:
  2. Công việc đã thực hiện
  a/ Kiểm tra danh sách và hồ sơ của người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS :
  - Tổng số người học đăng ký xin dự xét công nhận tốt nghiệp: 64
  Trong đó :
  + Giới tính: 23 nam, 41 nữ
  + Người học là dân tộc thiểu số : 0
  + Số người học đang học tại cơ sở giáo dục: 64
  + Số người học đã học hết chương trình THCS nhưng chưa tốt nghiệp từ những kỳ thi
  hoặc lần xét trước : 0
  + Số người học được hưởng ưu tiên: 64 , khuyến khích: 48
  - Tổng số người học có đủ hồ sơ theo qui định:
  Trong đó :
  + Tổng số người học đang học tại cơ sở giáo dục: 64
  + Số người học đã học hết chương trình THCS nhưng chưa tốt nghiệp từ những kỳ thi
  hoặc lần xét trước : 0
  + Số người học là đối tượng được hưởng ưu tiên, khuyến khích: 64
  b/ Thực hiện xét công nhận tốt nghiệp :
  Căn cứ vào điều kiện và tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp qui định tại điều 7 của “ Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS “, hội đồng đã tiến hành xem xét từng trường hợp để công nhận tốt nghiệp đối với người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp. Kết quả như sau :
  - Tổng số người học được công nhận tốt nghiệp THCS:
  Trong đó:
  + Nam: 23 , nữ: 41
  + Tổng số người học đang học tại cơ sở giáo dục: 64
  + Số người học đã học hết chương trình THCS nhưng chưa tốt nghiệp từ những kỳ thi hoặc
  lần xét trước : 0
  + Số người học được hưởng ưu tiên: 64 , khuyến khích: 48
  - Xếp loại tốt nghiệp: giỏi: 7 , khá: 31 , trung bình: 26

  3. Lập danh sách người học đủ điều kiện tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp :
  - Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp lập thành ba bảng
  - Danh sách người học đang học tại cơ sở giáo dục
  - Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp do được hưởng ưu tiên, khuyến khích và người học đã học hết chương trình THCS từ những năm trước.
  Biên bản này đã được toàn thể thành viên của hội đồng nhất trí thông qua.


  Tiến Thành, ngày 31 tháng 5 năm 2011
  CHỦ TỊCH
  ( họ, tên, chữ ký và đóng dấu )

  Họ, tên và chữ ký của các
  thành viên hội đồng

  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Chữ ký
  
  1
  Nguyễn Văn Minh

  Chủ tịch
  
  
  2
  Nguyễn Hoàng Khuyết

  P. Chủ tịch
  
  
  3
  Võ Thị Kim Nga

  Thư kí
  
  
  4
  Nguyễn Lê Mỹ Thoa

  Thành viên
  
  
  5
  Nguyễn Thị Bạch Vân

  Thành viên
  
  
  6
  Trần Lương Nguyên Huân

  Thanh tra
  
  
  
   
  Gửi ý kiến