Lịch

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truyện cười

  Xem truyện cười

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Minh
  Ngày gửi: 08h:32' 19-06-2014
  Dung lượng: 30.0 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THCS

  Tôi tên là : .....................................................Giới tính: ................ Dân tộc:..............
  Ngày sinh: .....................................................Nơi sinh:...............................................
  Chứng minh nhân dân số : ............................Cấp ngày :................ Tại:.....................
  Điện thoại liên lạc:.......................................................................................................
  Nguyên là học sinh trường: THCS..........................................................- Phan Thiết
  Đã tốt nghiệp trung học cơ sở khóa ngày:...................................................................
  Tại Hội đồng thi (Hội đồng xét công nhận) tốt nghiệp trung học cơ sở:
  ....................................................................................................-TP Phan Thiết.
  Xếp loại tốt nghiệp: ..................................... Hệ:........................................................
  Đã được cấp bằng tốt nghiệp số:...................................... Ngày cấp:..........................
  Nay tôi làm đơn này đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phan Thiết cấp bản sao bằng tốt nghiệp (số lượng: ............bản )
  Lý do đề nghị cấp :......................................................................................................
  Phan Thiết, ngày ....... tháng......năm 20....
  Hồ sơ kèm theo: Người làm đơn
  - Trường hợp cấp thêm bản sao:
  + Bản sao CMND (có chứng thực).
  +Bản chính hoặc Bản sao bằng TN (để đối chiếu)
  - Trường hợp thất lạc bằng TN:
  + Bản sao CMND (có chứng thực).
  + Bản sao Giấy khai sinh.
  XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
  (Chỉ thực hiện đối với trường hợp thất lạc bằng tốt nghiệp THCS)
  Căn cứ vào hồ sơ tốt nghiệp THCS lưu tại trường xác nhận:
  Họ tên: …………………………….......... Sinh ngày: ………………………………..
  Nguyên là học sinh trường: ……………………………………………………………
  Đã tốt nghiệp THCS khóa ngày:……………..… Xếp loại:………… Hệ:…….………
  Tại Hội đồng thi (Hội đồng xét công nhận) TN THCS: .................................................
  Đã được cấp bằng tốt nghiệp THCS số........................... ngày cấp ……………………
  Phan Thiết, ngày ....... tháng......năm 20....
  HIỆU TRƯỞNG


   
  Gửi ý kiến