Lịch

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truyện cười

  Xem truyện cười

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Dơn xin phúc khảo bài thi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Minh
  Ngày gửi: 08h:42' 10-05-2013
  Dung lượng: 32.5 KB
  Số lượt tải: 173
  Số lượt thích: 0 người
  Mẫu M5
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI
  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2013

  Kính gửi:
  - Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận;
  - Hiệu trưởng Trường THPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ngày sinh: . . . . . . . . . . . . . . .Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Đã dự thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
  Hội đồng coi thi: . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Số báo danh: . . . . . . . . . . Phòng thi số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Môn thi
  Văn
  Toán
  …
  
  
  
  
  Kết quả điểm thi lớp 10
  
  
  
  
  
  
  
  C  Căn cứ vào bài làm thực tế của tôi trong khi làm bài thi và Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi làm đơn này đề nghị được phúc khảo bài thi gồm các môn sau:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Xin trân trọng cảm ơn./.
  Ngày . . . . . . tháng . .. năm 2013.
  Người làm đơn
  (ký và ghi rõ họ tên)

  Hồ sơ đính kèm: Phiếu thí sinh

   
  Gửi ý kiến