Lịch

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truyện cười

  Xem truyện cười

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Emis tháng 5-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Minh
  Ngày gửi: 07h:06' 02-06-2013
  Dung lượng: 164.0 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  4. Đánh giá môn học

  Môn học Tổng cộng Chia ra
  Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
  6 7 8 9
  Toán học 304 1 87 73 70 74
  Chia ra: - Giỏi 13 1 1 1 4 3 5 1
  - Khá 52 1 2 1 13 17 11 11
  - Trung bình 146 1 3 1 32 30 45 39
  - Yếu 65 1 4 1 24 17 6 18
  - Kém 28 1 5 1 14 6 3 5
  Vật lý 304 87 73 70 74
  Chia ra: - Giỏi 76 2 1 1 58 6 10 2
  - Khá 77 2 2 1 11 32 23 11
  - Trung bình 106 2 3 1 10 29 33 34
  - Yếu 39 2 4 1 4 6 4 25
  - Kém 6 2 5 1 4 2
  Hoá học 144 3 70 74
  Chia ra: - Giỏi 43 3 1 1 x x 41 2
  - Khá 24 3 2 1 x x 16 8
  - Trung bình 39 3 3 1 x x 10 29
  - Yếu 25 3 4 1 x x 3 22
  - Kém 13 3 5 1 x x 13
  Sinh học 304 4 87 73 70 74
  Chia ra: - Giỏi 186 4 1 1 44 54 49 39
  - Khá 66 4 2 1 23 13 7 23
  - Trung bình 40 4 3 1 14 6 11 9
  - Yếu 8 4 4 1 4 1 3
  - Kém 4 4 5 1 2 2
  Ngữ văn 304 6 87 73 70 74
  Chia ra: - Giỏi 19 6 1 1 5 5 4 5
  - Khá 99 6 2 1 20 27 15 37
  - Trung bình 140 6 3 1 45 34 34 27
  - Yếu 38 6 4 1 13 7 13 5
  - Kém 8 6 5 1 4 4
  Lịch sử 304 7 87 73 70 74
  Chia ra: - Giỏi 163 7 1 1 20 46 39 58
  - Khá 54 7 2 1 16 12 14 12
  - Trung bình 45 7 3 1 19 13 11 2
  - Yếu 26 7 4 1 19 2 3 2
  - Kém 16 7 5 1 13 3
  Địa lý 304 8 87 73 70 74
  Chia ra: - Giỏi 248 8 1 1 73 68 47 60
  - Khá 31 8 2 1 5 1 12 13
  - Trung bình 18 8 3 1 4 4 9 1
  - Yếu 2 8 4 1 1 1
  - Kém 5 8 5 1 4 1
  Ngoại ngữ 304 9 87 73 70 74
  Chia ra: - Giỏi 63 9 1 1 19 8 36
  - Khá 84 9 2 1 11 17 31 25
  - Trung bình 101 9 3 1 40 32 17 12
  - Yếu 43 9 4 1 29 5 8 1
  - Kém 13 9 5 1 7 6
  Giáo dục công dân 304 12 87 73 70 74
  Chia ra: - Giỏi 155 12 1 1 28 61 40 26
  - Khá 96 12 2 1 46 1 21 28
  - Trung bình 50 12 3 1 12 9 9 20
  - Yếu 1 12 4 1 1
  - Kém 2 12 5 1 1 1
  Công nghệ 304 5 87 73 70 74
  Chia ra: - Giỏi 174 5 1 1 30 64 36 44
  - Khá 73 5 2 1 26 3 20 24
  - Trung bình 48 5 3 1 26 6 10 6
  - Yếu 6 5 4 1 4 2
  - Kém 3 5 5 1 1 2
  Thể dục 304 14 87 73 70 74
  Chia ra: - Đạt yêu cầu 304 14 1 2 87 73 70 74
  - Chưa đạt yêu cầu 14 2 2
  - Trung bình 14 3 1
  - Yếu 14 4 1
  - Kém 14 5 1
  Âm nhạc 304 11 87 73 70 74 Er
  Chia ra: - Đạt yêu cầu 304 11 1 2 87 73 70 74
  - Chưa đạt yêu cầu 11 2 2
  - Trung bình 11 3 1 x
  - Yếu 11 4 1 x
  - Kém 11 5 1 x
  Mỹ thuật 304 10 87 73 70 74 Er
  Chia ra: - Đạt yêu cầu 304 10 1 2 87 73 70 74
  - Chưa đạt yêu cầu 10 2 2
  - Trung bình 10 3 1 x
  - Yếu 10 4 1 x
  - Kém 10 5 1 x
  Tin học 13
  Chia ra: - Giỏi 13 1 1
  - Khá 13 2 1
  - Trung bình 13 3 1
  - Yếu 13 4 1
  - Kém 13 5 1
  Tiếng dân tộc 15
  Chia ra: - Giỏi 15 1 1
  - Khá 15 2 1
  - Trung bình 15 3 1
  - Yếu 15 4 1
  - Kém 15 5 1
   
  Gửi ý kiến