Lịch

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truyện cười

  Xem truyện cười

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Mục lục

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Minh
  Ngày gửi: 22h:02' 23-07-2014
  Dung lượng: 166.0 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  MỤC LỤC
  Mở đầu …………………………………………………………………..………………..1
  Phần thứ nhất :
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
  1.1. Một số khái niệm …………………......................................................................3
  1.2. Vai trò , nhiệm vụ , quyền hạn của giáo viên trung học cơ sở...………...........3
  1.2. 1 Vai trò của giáo viên ………………......................................................................3
  1.2.2. Nhiệm vụ của giáo viên……………………………………..…………………....4
  1.2.3. Quyền hạn của giáo viên trung học cơ sở………...…….………………………..4
  1.3. Mục tiêu xây dựng đội ngũ giáo viên trung hoc cơ sở…………………………4
  1.3.1. Yêu cầu cơ bản đối với giáo viên trung học cơ sở…...…..………………………..4
  1.3.2. Yêu cầu cơ bản đối với giáo viên trung học cơ sở…………..…………………….5
  1.4. Sự cần thiết phải xây dựng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ...……………..6 1.4.1. Xuất phát từ thực trạng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở……..…………………6
  1.4.2. Xuất phát từ sự cần thiết phải xây dựng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở….........7
  1.4.3. Xuất phát từ vai trò, nhiệm vụ của giáo viên THCS...........……………………….7
  1.5. Quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước ta về phát triển giáo dục và xây dựng đội ngũ giáo viên…………………………………………………………………………..8
  1.5.1. Quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước ta về phát triển giáo dục…………....……8
  1.5.2. Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng đội ngũ giáo viên……………….11
  Phần thứ hai :
  THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN BẬC THCS Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
  Đặc điểm tình hình của thành phố Phan Thiết………………………………12
  Kết quả và nguyên nhân………………………………………………............14
  2.3. Tồn tại và nguyên nhân……………………………….……………………….20
  Phần thứ ba :
  PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN BẬC THCS
  Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
  3.1. Phương hướng, mục tiêu. ………………………..…………………………..........24
  3.2. Một số giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên bậc THCS ở thành phố
  Phan Thiết. ……...………………..………………..……………………........……24
  Một số kiến nghị. ………………………………………………………………….30
  Kết luận …………………..……………………….……………………………….32

  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  1.Ban chấp hành Trung ương: Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.
  2.Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 về việc ban hành Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học; Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 Ban hành quy định về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân; Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT về ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; Chỉ thị 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008-2009; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 Ban hành quy định về đạo đức nhà giáo; Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2008 ban hành quyết định tổ chức hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên.
  3.Chính phủ: Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giáo dục; Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 về việc phê duyệt “ Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010” .
  4.Chủ tịch nước : Luật giáo dục 2005
  5. Đảng cộng sản Việt Nam: NQTW2 khoá VIII; NQTW6 khoá IX; Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X
  6.Giáo trình lí luận chính trị môn văn hoá xã hội
  7.Phòng Giáo dục và Đào tạo Phan Thiết: Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007; 2007-2008 và tổng hợp số liệu năm học 2008-2009.
  8. Thủ tướng chính phủ : QĐ số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 về phê duyệt đề án “ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục giai đoạn 2005-2010”.

  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ   
  Gửi ý kiến