Lịch

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truyện cười

  Xem truyện cười

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  hoa 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Minh
  Ngày gửi: 17h:33' 31-05-2016
  Dung lượng: 179.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Tiến Thành
  KHUNG MA TRẬN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KỲ I - MÔN HÓA HỌC LỚP 8
  NĂM HỌC: 2014 - 2015

  Nội dung kiến thức
  MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
  CỘNG
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  VD ở mức độ cao
  
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  1. Chất - Nguyên tử - Phân tử.

  - Biết được khái niệm về phân tử, đơn chất, hợp chất.
  - CTHH cho biết: nguyên tố nào tạo ra chất, số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử và PTK của chất.
  
  - Dựa vào qui tắc hoá trị để xác định CTHH đúng, sai.

  
  


  
  
  Số câu hỏi
  4
  
  
  1
  
  
  
  
  5
  
  Số điểm
  1
  
  
  2
  
  
  
  
  3
  
  2. Phản ứng hoá học.
  - Khái niệm: hiện tượng vật lí, hiện tượng hoá học, phản ứng hoá học, PTHH.
  - Nội dung của định luật bảo toàn khối lượng
  - Điều kiện để phản ứng hoá học xảy ra và dấu hiệu nhận biết phản ứng hoá học xảy ra.
  - Các bước lập PTHH; ý nghĩa của PTHH.
  - Phân biệt hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học.

  - Cách cân bằng hệ số trong PTHH
  - Chọn hệ số và CTHH điền vào PTHH.
  
  
  Số câu hỏi
  4
  
  1
  
  
  1/3
  
  1
  
  
  Số điểm
  1
  
  1
  
  
  1
  
  1
  4
  
  3. Mol và tính toán hoá học.

  - Biết định nghĩa và ý nghĩa: mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí ở đktc
  - Biết cách chuyển đổi giữa số mol, khối lượng và thể tích của chất.
  - Biết các bước tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi nguyên tố trong hợp chất khi biết CTHH.
  -Biết các bước tính theo PTHH.
  
  - Tính được lượng chất phản ứng hoặc sản phẩm từ lượng chất cho trước trong phản ứng hóa học.
  - Tính được thể tích chất khí tham gia hoặc tạo thành ở đktc trong phản ứng hóa học.
  
  

  
  Số câu hỏi
  4
  
  
  
  
  2/3
  
  
  
  
  Số điểm
  1
  
  
  
  
  2
  
  
  3
  
  Tổng số câu hỏi
  12
  
  1
  1
  
  1
  
  1
  16
  
  Tổng số điểm
  3đ
  30%
  3đ
  30%
  3đ
  30%
  1đ
  10%
  10đ
  (100%)
  
  
  Gv lập ma trận, ra đề và đáp án: Duyệt của BGH:
  PHAN THANH PHONG

  TRƯỜNG THCS TIẾN THÀNH THI HỌC KÌ I- NĂM HỌC : 2014- 2015
  Lớp: …………. Môn: Hóa học 8 - Đề A
  Họ và tên: ………………………….. Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)
  ĐIỂM:
  LỜI NHẬN XÉT CỦA GV:
  
  Trắc nghiệm:
  Tự luận:
  Tổng cộng:
  
  
  

  
  
  
  
  
  A. Trắc nghiệm: 4 điểm Thời gian làm bài 20 phút
  I/ Khoanh tròn vào các chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước phương án đúng: (3đ)
  Câu 1: Hạt nào sau đây đại diện cho chất và mang đầy đủ tính chất hóa học của chất:
  A. hạt proton B. hạt electron C. hạt phân tử D. hạt nguyên tử.
  Câu 2: Dãy nào sau đây gồm các hợp chất:
  A. N2, H2O, Mg B. ZnO, H2O, HCl
  C. Mg, N2, Cl2 D. Cl2, Mg, HCl
  Câu 3: Trong một phân tử nhôm sunfat: Al2(SO4)3 có mấy nguyên tử oxi:
  A. 7 nguyên tử B. 12 nguyên tử C. 4 nguyên tử D. 9 nguyên tử.
  Câu 4: Phân tử khối của phân tử kẽm phot phat: Zn3(PO4)2 là bao nhiêu:
  (Biết: Zn = 65; P= 31; O = 16)
  A. 354 đ.v.C B.
   
  Gửi ý kiến