Lịch

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truyện cười

  Xem truyện cười

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Gốc > Đề thi > (15 thư mục)


  Toán học (92 bài)
  Word-logo-small

  Tự luyện chương I lớp 9 ( Đai...

  Ngày gửi: 2017-08-22 07:18:30

  Word-logo-small

  toan 7-2

  Ngày gửi: 2017-08-22 07:14:40

  Word-logo-small

  toan 7

  Ngày gửi: 2017-08-22 07:13:01

  Word-logo-small

  kì 1

  Ngày gửi: 2017-08-22 07:11:36


  Vật lý (48 bài)
  Word-logo-small

  Kiểm tra bài công suất

  Ngày gửi: 2016-10-24 14:42:44

  Word-logo-small

  lý 9 kì 2-1516

  Ngày gửi: 2016-05-05 14:48:00

  Word-logo-small

  tiếng anh

  Ngày gửi: 2016-04-24 07:33:43

  Word-logo-small

  Đề cương vật lý 9- kì II

  Ngày gửi: 2016-04-18 10:35:54


  Hóa học (7 bài)
  Word-logo-small

  Đề tham khảo kì II-12-13

  Ngày gửi: 2013-04-13 14:54:08

  Word-logo-small

  Bồi dưỡng hóa

  Ngày gửi: 2013-03-28 21:51:23

  Word-logo-small

  Hóa 8 kì II năm học 09-10

  Ngày gửi: 2013-03-27 23:07:02

  Word-logo-small

  Hóa 9 kì II-09-10

  Ngày gửi: 2013-03-27 22:51:29


  Sinh học (5 bài)
  Word-logo-small

  Sinh 6, 7, 8, 9 kì II-09-10

  Ngày gửi: 2013-03-27 22:52:25

  Word-logo-small

  Sinh thi kì II

  Ngày gửi: 2013-03-26 21:49:16

  Word-logo-small

  Kì II

  Ngày gửi: 2013-03-26 21:48:36

  Word-logo-small

  Kì II

  Ngày gửi: 2013-03-26 21:48:10


  Lịch sử (2 bài)
  Word-logo-small

  Sử 6,7,8,9 kì II năm học 09-10

  Ngày gửi: 2013-03-27 23:05:00

  Word-logo-small

  Sử 6,7,8 kì II

  Ngày gửi: 2013-03-26 21:50:15


  Địa lý (3 bài)
  Word-logo-small

  Địa 6,7, 8, 9 kì II - 09-10

  Ngày gửi: 2013-03-27 23:01:56

  Word-logo-small

  Địa 6,7, 8, 9 kì II - 09-10

  Ngày gửi: 2013-03-27 23:00:44

  Word-logo-small

  Địa 6,7,8,9 kì II

  Ngày gửi: 2013-03-26 21:51:45


  Ngữ văn (16 bài)
  Word-logo-small

  kì 2

  Ngày gửi: 2016-04-24 07:34:16

  Word-logo-small

  Ngữ văn kì II. 2013-2014

  Ngày gửi: 2014-05-29 09:34:26

  Word-logo-small

  Đề tham khảo kì I-13-14

  Ngày gửi: 2013-11-27 13:35:56

  Word-logo-small

  Đề tham khảo kì I-13-14

  Ngày gửi: 2013-11-27 13:35:22


  GDCD - GDNGLL (3 bài)
  Word-logo-small

  GDCD kì II: 6,7,8,9 năm học 0...

  Ngày gửi: 2013-03-27 23:03:46

  Word-logo-small

  Công dân 9 kì II

  Ngày gửi: 2013-03-26 22:02:03

  Word-logo-small

  GDCD 6,7,8

  Ngày gửi: 2013-03-26 22:01:18


  Âm nhạc (0 bài)

  Mỹ thuật (0 bài)

  Thể dục (0 bài)

  Công nghệ (4 bài)
  Word-logo-small

  Hình vẽ

  Ngày gửi: 2013-03-28 22:41:32

  Word-logo-small

  Công nghệ 6,7,9 kì II-09-10

  Ngày gửi: 2013-03-27 22:57:30

  Word-logo-small

  Công nghệ

  Ngày gửi: 2013-03-26 21:59:58

  Word-logo-small

  Công nghệ 6,7,9 kì II

  Ngày gửi: 2013-03-26 21:59:25


  Tin học (0 bài)

  Ngoại ngữ (22 bài)
  Word-logo-small

  Tiếng anh kì II. 2013-2014

  Ngày gửi: 2014-05-29 09:35:31

  Word-logo-small

  Đề kì I- 13-14

  Ngày gửi: 2013-11-27 13:34:40

  Word-logo-small

  Đề kì I-13-14

  Ngày gửi: 2013-11-27 13:33:55

  Word-logo-small

  Đề kì I- 13-14

  Ngày gửi: 2013-11-27 13:33:14