Lịch

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truyện cười

  Xem truyện cười

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Kiểm tra bài công suất

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Minh
  Ngày gửi: 14h:42' 24-10-2016
  Dung lượng: 157.5 KB
  Số lượt tải: 90
  Số lượt thích: 0 người
  Họ tên:……………………………………………… Lớp 9___


  Câu 1: Hai bóng đèn có điện trở 6Ω và 12Ω cùng hoạt động bình thường với hiệu điện thế 6V. Khi mắc nối tiếp hai bóng vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V thì hai đèn có sáng bình thường không?
  A.Cả hai đèn không sáng bình thường
  B. Đèn 1 sáng yếu, đèn 2 sáng hơn bình thường
  C. Cả hai đèn sáng bình thường
  D. Đèn 2 sáng yếu, đèn 1 sáng hơn bình thường
  Câu 2: Một bóng đèn khi mắc vào mạng điện có hiệu điện thế là 110V thì cường độ dòng điện qua đèn là 0,5A và đèn sáng bình thường. Nếu sử dụng trong mạng điện có hiệu điện thế 220V thì phải mắc nối tiếp với đèn một điện trở là bao nhiêu
  150 Ω B. 300 Ω C. 220 Ω. D. 200 Ω
  Câu 3: Hai bóng đèn có điện trở là 180Ω và 240Ω. Hãy tính cường độ dòng điện trong mạch khi hai bóng đèn mắc song song vào nguồn điện có hiệu điện thế 180V
  1,65 A B. 1,85 A C. 1,55A D. 1,75 A
  Câu 4: Trên vỏ một máy bơm nước có ghi 220 V - 750 W. Cường độ dòng điện định mức của máy bơm có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?
  I= 3,41A B. I= 0,341 A C. 34,1A D. I= 0,0341
  Câu 5: Trên nhãn của một dụng cụ điện có ghi 800W. Hãy cho biết ý nghĩa của con số đó
  A.Công suất của dụng cụ bằng 800W khi sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức
  B.Công suất của dụng cụ luôn ổn định là 800W
  C. Công suất của dụng cụ lớn hơn 800W D. Công suất của dụng cụ nhỏ hơn 800W
  Câu 6: Hai bóng đèn cùng loại (220V - 100W) được mắc nối tiếp vào mạng điện có hiệu điện thế 220V. Hãy tính công tiêu thụ của mỗi bóng đèn
  P1= 28 W B. P1= 25,3 W; P2= 25,8W C. P1=P2= 25 W D. P1=P2= 25,3W
  Câu 7: Một quạt điện có ghi: 220V - 75W được mắc vào một mạch điện. Biết cường độ dòng điện qua quạt là 0,3A; Hãy tính công suất tiêu thụ của quạt
  58 W B. 50 W C. 48W D. 55 W
  Câu 8: Một bóng đèn sử dụng hiệu điện thế 220V, dòng điện qua đèn là 0,5A. Hãy tính điện trở của bóng đèn và công suất tiêu thụ của dòng điện
  110W ; 440Ω B. 100W ; 440Ω C. 105W ; 400Ω D. 210W ; 400Ω
  Câu 9: Hai bóng đèn 220 V- 40 W và 220V- 60W được mắc song song vào mạng điện có hiệu điện thế 220V thì công suất của đoạn mạch là:
  50 W B. 40 W C. 100W D. 60 W
  Câu 10: Trong số các bóng đèn sau, bóng nào sáng mạnh nhất?
  A. 220V-25 B. 110V-150W C. 40V-100W D. 110V-100W  Kiểm tra về công suất
  Họ tên:……………………………………………… Lớp 9___
  Câu 1: Hai bóng đèn có điện trở 6Ω và 12Ω cùng hoạt động bình thường với hiệu điện thế 6V. Khi mắc nối tiếp hai bóng vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V thì hai đèn có sáng bình thường không?
  A.Cả hai đèn không sáng bình thường
  B. Đèn 1 sáng yếu, đèn 2 sáng hơn bình thường
  C. Cả hai đèn sáng bình thường
  D. Đèn 2 sáng yếu, đèn 1 sáng hơn bình thường
  Câu 2: Một bóng đèn khi mắc vào mạng điện có hiệu điện thế là 110V thì cường độ dòng điện qua đèn là 0,5A và đèn sáng bình thường. Nếu sử dụng trong mạng điện có hiệu điện thế 220V thì phải mắc nối tiếp với đèn một điện trở là bao nhiêu
  150 Ω B. 300 Ω C. 220 Ω. D. 200 Ω
  Câu 3: Hai bóng đèn có điện trở là 180Ω và 240Ω. Hãy tính cường độ dòng điện trong mạch khi hai bóng đèn mắc song song vào nguồn điện có hiệu điện thế 180V
  1,65 A B. 1,85 A C. 1,55A D. 1,75 A
  Câu 4: Trên vỏ một máy bơm nước có ghi 220 V - 750 W. Cường độ dòng điện định mức của máy bơm có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?
  I= 3,41A B. I= 0,341 A C. 34,1A D. I= 0,0341
  Câu 5: Trên nhãn của một dụng cụ điện có ghi 800W. Hãy cho biết ý nghĩa của con số đó
  A.Công suất của dụng cụ bằng 800W khi sử dụng
   
  Gửi ý kiến